Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskatt 2023

Liste over utskrevet eiendomsskatt 2023 er lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside i tre uker fra 24.01.2023, jfr. Eiendomsskattelovens § 15.

Utskrevet eiendomsskatt 2023 (PDF, 492 kB)