Foreldrebetaling for barnehage og SFO (koronapandemi)

Foreldrebetaling for barnehage og SFO (koronapandemi)

 

Faktura SFO (oppdatert 060520)

 • Vi gjenopptar fakturering av SFO fra og med 19. mai. Fakturaen blir sendt ut i løpet av uke 18 med forfall 20. mai.
 • Fakturaen gjelder for mai. Det er trukket fra for mye innbetalt i mars og lagt til betaling fra 27. april. Derfor blir det fakturert fra og med 19. mai.
 • Forklaring til fakturaen:
  • Det er trukket fra for mye innbetalt i mars da skolene ble stengt fra 12. mars.
  • Det er lagt til betaling for april fra 27. april når skolene åpnet igjen

 

Faktura barnehage

 • Vi gjenopptar fakturering av barnehage fra og med 12. mai. Fakturaen blir sendt ut i løpet av uke 18 med forfall 15. mai.
 • Fakturaen gjelder for mai. Det er trukket fra for mye innbetalt i mars og lagt til betaling fra 22. april. Derfor blir det fakturert fra og med 12. mai.
 • Forklaring til fakturaen:
  • Det er trukket fra for mye innbetalt i mars da barnehagene ble stengt fra 12. mars.
  • Det er lagt til betaling for april fra 22. april når barnehagene åpnet igjen.
 • Har du spørsmål til fakturaen, ta kontakt med styrer i barnehagen.


Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

 • Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. 
 • Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen.
 • Det er ingen reduksjon i foreldrebetalingen selv om det midlertidig er et redusert tilbud.
 • Foreldre som får tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen, må likevel betale. Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp.

Her kan du lese mer og regjeringen sitt vedtak om foreldrebetaling

Har du redusert inntekt?

Dersom du har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer, kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO på ordinær måte.
 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO i den perioden tilbudet er stengt

 • Det er bestemt at foreldre/foresatte ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Dette gjelder for både private og kommunale barnehager og SFO.
 • Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehagene og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.
 • Foreldrebetaling for mars, betales som normalt. Faktura for april blir holdt tilbake. Mer informasjon kommer så fort det gjøres endringer eller oppdateringer fra sentrale myndigheter.

Her kan du kan lese mer om regjeringen sitt vedtak