Handlingsplan og budsjett

Handlingsplan og budsjett

Kommunedirektøren har lagt frem sitt forslag til handlingsplan for 2023-2026 og budsjett 2023 til politisk behandling og legges med dette ut til offentlig høring.

Eventuelle innspill sendes til postmottak@selbu.kommune,no innen 1. desember 2022.

Handlingsplan 2023-2026 - Budsjett 2023 Selbu Kommune - Kommunedirektørens forslag (PDF, 2 MB)

Selvkostkalkyler 2023-2026 (PDF, 938 kB)

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023 - Kommunedirektørens forslag (PDF, 1020 kB)

Værnesregionen - budsjettforslag 2023 (PDF, 3 MB)