Har du en ledig bolig for flyktninger fra Ukraina?

Har du en ledig bolig for flyktninger fra Ukraina?

Som følge av krigen i Ukraina er nå mange mennesker drevet på flukt, og en del kommer til Norge.

Selbu kommune har ikke bosatt flyktninger siden 2018, men på grunn av det akutte behovet kan vi bli bedt om å bosette ukrainske flyktninger, både midlertidig og mer permanent. Dette er ennå uavklart, og vi har fortløpende dialog med nasjonale myndigheter. Både politikere og administrasjonen stiller seg positive til å bosette ukrainske flyktninger, og mener det er viktig at vi som kommune bidrar i arbeidet om det er behov. Vi ønsker derfor å kartlegge kapasiteten på boliger i kommunen.

Har du ledig hus eller leilighet som du ønsker å stille til disposisjon, enten midlertidig (en kort periode) eller mer permanent (over lengre tid), ønsker vi at du tar kontakt med flyktningetjenesten i Selbu kommune:

Flyktningkoordinator Vibeke Slind, tlf. 40 43 67 90 eller per mail vibeke.slind@selbu.kommune.no

Du kan eventuelt ta kontakt med servicetorget på tlf. 73 81 67 00