Har du planer om å bygge?

Har du planer om å bygge?

Kommunen har gjort et forsøk på å sammenfatte de viktigste opplysningene, lenkene og skjemaene knyttet til realisering ulike tiltak knyttet til bolig og fritidsbolig.

Veilederen finner du her.