Har jeg gyldig snøscootertillatelse?

Har jeg gyldig snøscootertillatelse?

Slik finner du det enkelt ut selv. De fleste er gyldige ut 31.12.2022, og det er ikke åpnet for å søke om fornyelse enda.

Nesten alle tillatelser, som for vanlig kjøring til hytta, gjelder til 31.12.2022.

Hvis du er usikker, finner du helt øverst til høyre på løyvet ditt hvilke sesonger det gjelder, og "Gyldig til" og en dato.

Unntak gjelder spesielle tillatelser, og som regel noe annet enn å kjøre til hytta. Da finner du også dato på samme sted og/eller litt lenger ned på løyvet ditt.

Har du mistet løyvet, eller det ligger utilgjengelig akkurat nå? De fleste har mottatt løyvet digitalt, slik at du også finner det i Altinn eller din digitale postkasse (innboksen eller i arkivet).

Kommunen vil opplyse på nettsidene når det er klart for å søke om fornyelse ut over 31.12.2022. Vi åpner trolig for dette i løpet av våren/sommeren, slik at alle får den behandlet innen 01.01.2023. Vi undersøker også muligheten for at de kan bli fornyet uten søknad, men venter på svar fra Miljødirektoratet (per 07.04.2022).

Nesten alt annet du behøver å vite finner du på våre nettsider:

Motorferdsel i utmark