Høring - Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Selbu kommune

Høring - Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Selbu kommune

Nå har du mulighet til å komme med uttalelse til forskriften som er på høring!

Frist: 13. november 2020.

Høring