Høring - Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023

Høring - Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023

Frist for å komme med innspill er 09.11.20.

Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Her finner du mer informasjon, samt planstrategien: Kommunal planstrategi