Høsten 2021 starter revideringen av kommuneplanens arealdel!

Høsten 2021 starter revideringen av kommuneplanens arealdel!

Send innspill om endring av arealformål i kommuneplanens nye arealdel