HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)  utvides til hele Trøndelag og kommer til Selbu kommune 18. oktober!
En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!
Håper de som er innbyggere i Selbu tar seg tid til å bidra i denne undersøkelsen!
 
De mellom 18 og 75 år vil i løpet av oktober 2019 mottatt en SMS der du vil få beskjed hvordan du går frem. De over 76 år vil motta undersøkelsen per brev.