INFORMASJON OM MAIDAGENE 2020

INFORMASJON OM MAIDAGENE 2020

Mai er like rundt hjørnet. Vi håper været blir bedre og bedre, men i år blir disse dagene annerledes enn tidligere år. Det er derfor viktig å snakke med sine unge om dette.

Hvert år går det ut råd angående store uorganiserte samlinger av ungdom natt til 1. mai og natt til 17. mai. Selv om maidagene blir annerledes enn foregående år, må vi allikevel jobbe sammen for trygge dager. Tidligere år har vi opplevd at ungdomsskoleelever tester alkohol, spesielt i disse dagene, og dette prøver vi å unngå da det kan føre til uheldige hendelser. Dere foresatte er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Vi minner om informasjon som politiet har gitt på foreldremøter, samt på møter om Delbart. Politiet vil også patruljere på tradisjonelle samlingsplasser i Selbu og Tydal, for å bidra til at alle skal ha det trygt.

Det vil frem til 15 juni (i første omgang) ikke bli anledning til større samlinger.
Selbu og Tydal kommune håper at foresatte vil bidra til at helsemyndighetenes smitteråd følges.

Dette er rådene som kommer fra sentrale myndigheter:

  • Helsemyndighetene anbefaler at alle holder 2 meters avstand til hverandre for å
    unngå smitte.
  • Helsemyndighetene anbefaler ikke samlinger med mer enn 5 personer.
  • Helsemyndighetene anbefaler å vaske hendene ofte.
  • Det anbefales ikke å dele drikke med hverandre.
     

Kampen mot korona er en nasjonal dugnad.
Som foresatte ber vi om at dere holder dere oppdatert på informasjonen som blir gitt fra Regjeringen og helsemyndighetene. Gi denne informasjon til egne barn og unge. Følg de anbefalinger og restriksjoner som gis.

Oppdatert informasjon ligger ute på https://helsenorge.no/koronavirus

La oss sammen bidra til at ingen av våre ungdommer blir syke eller smitter andre.
Rådene gjelder også helger og maidagene generelt. Vi har forståelse for at mange synes dette er vanskelig, men hvis vi står sammen nå, bidrar alle til en raskere normalsituasjon.

I Selbu og Tydal har vi en gjeng flotte ungdommer, så dette er vi sikker på at vi sammen skal klare.

 

Mvh                    

Tove Storhaug – SLT Koordinator                                        Geir Tore Solli - Politikontakt
Selbu og Tydal Kommune                                                    Politiet i Værnesregionen