Informasjonsmøte om drenering av jordbruksjord

Informasjonsmøte om drenering av jordbruksjord

Det er mange i Selbu som søker om tilskudd til drenering av jordbruksjord, derfor vil vi i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag invitere til et informasjonsmøte om drenering.

Tirsdag 06.12.2022 - kl. 18.00-20.00 - Kommunestyresalen - Selbu rådhus 

Atle Horn fra Landbruksrådgivinga kommer og snakker om drenering generelt.

Landbrukskontoret tar en gjennomgang på tilskuddsordningen.

Påmelding til landbrukskontoret.