Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023

Selbu Kommunes gebyrregulativ 2023, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022Kommunale gebyrer og betalingssatser 2023 (PDF, 793 kB)