Konstituert kommunedirektør på plass

Konstituert kommunedirektør på plass

Formannskapet har i dag fått på plass konstituert kommunedirektør, Geir Håvard Mebust, som starter i jobben 1. januar 2022. Dette da nåværende kommunedirektør, Stig Roald Amundsen, har fått jobb som  kommunedirektør i Malvik kommune. Nea Radio skriver:

Konstituert kommunedirektør