Koronaviruset - Selbu kommune begrenser tilgangen

Koronaviruset - Selbu kommune begrenser tilgangen

Restriksjoner  av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

Helsedirektoratet har kommet med restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

Selbu kommune har i dag 9.mars i samarbeid med kommuneoverlegen valgt å stenge inngangsdør slik at  besøkende ikke kan gå rett inn på Selbu Sykehjem og på Nestansringen 67. Kontakt personalet når du ankommer stedet. Telefonnr. henger ved inngangsdøren.

Les informasjonsskrivet fra Helsedirektoratet - restriksjoner besøkende (PDF, 499 kB)

Mer om koronaviruset - status og tiltak Selbu