Kultursalen i nye Selbu ungdomsskole har fått navn: TÆLET KULTURSAL

Kultursalen i nye Selbu ungdomsskole har fått navn: TÆLET KULTURSAL

Pressemelding 29.09.2021

Det kom inn over 80 innspill på navn til den nye kultursalen. Tusen takk til alle dere som kom med innspill! Ett av forslagene kom Gunnar Garberg opp med, og det var Tælet.

Vi er glade for å ha fått et navn som ikke finnes på noe annet bygg/sted i Selbu (i allefall ikke som vi vet om), og som har en historisk betydning i Selbu.

Tælet var navnet på den åpne plassen på kanten av et kvernsteinsbrudd. Når den store steinblokka ble heist opp fra bruddet, ble den lagt på tælet eller hoggartælet. Her risset steinhoggeren inn formen på steinen med en kompås (stor passer) og startet deretter grovhogginga av kvernsteinen. 

Tæl betyr hardhet og viljestyrke til å gjennomføre noe. Felkarene var seige og driftige, de tok samse tak. Det må også tæl til for å stå på en scene. Bak en sceneopptreden ligger innsatsvilje og utholdenhet. For å skape noe trenger vi tæl.   

Tæl betyr også bunn eller gulv, noe grunnleggende. Tælet er støtt å stå på. 

Tilvirkningen av kvernstein var en lang prosess, en skapelsesprosess som resulterte i et produkt som ble brukt til å male korn som senere ble til mat på bordet. Mennesker trenger mat, på samme måte som vi trenger musikk, teater og scenekunst. I Tælet videreføres skapelsesprosessen fra kvernfjellet. Musikeren og skuespilleren minner oss om hva som skal til for å skape noe som har verdi for oss. 

 Vi håper Tælet kultursal med sine hele 300 sitteplasser blir et samlingssted og en integreringsarena for alle innbyggerne i Selbu. Et naturlig samlingspunkt for sang, musikk og teater, når noe skal formidles og et sted å oppleve tilhørighet og fellesskap.
 

Geir Håvard Mebust,
Sektorsjef Oppvekst