Kultursalen i nye Selbu ungdomsskole trenger et navn! - Selbu kommune

Kultursalen i nye Selbu ungdomsskole trenger et navn!

Kultursalen i nye Selbu ungdomsskole trenger et navn!

Vi inviterer med dette alle til å delta i en idémyldring for å finne et navn på kultursalen i den nye ungdomsskolen.
Svarfrist 5.september 2021

Skjema - forslag til navn

Kultursalen med hele 300 sitteplasser blir et samlingssted og en integreringsarena for alle innbyggerne i Selbu. Et naturlig samlingspunkt for sang, musikk og teater, når noe skal formidles og et sted å oppleve tilhørighet og fellesskap.

En idé å spinne videre på kan være “Selbu ungdomsskole – en by i bygda”, en metafor fra skisseprosjektet til ny ungdomsskole. Tenk deg skolen som en liten by, der kultursalen er samlingspunktet for alle byens innbyggere... 

Vi ønsker innspill på hva kultursalen kan hete. Vi er åpen for alle forslag! 

Kriterier:  Egennavn (Eksempler er Kimen, Bruket, Storstuggu, Dampsaga).

Navnet på kultursalen vil bli vedtatt av en bredt sammensatt brukergruppe.  
Bygget blir merket med navnet på kultursalen.  

Svarfrist: Navn med begrunnelse sendes innen 05.09.21.