Ledige oppdrag som støttekontakt

Ledige oppdrag som støttekontakt

Selbu kommune har ledige oppdrag som støttekontakt.
Som støttekontakt bistår man barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.
Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter
 

Krav til søker 
Fortrinns fylt 18 år.
Du må fremlegge politiattest 
Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å bistå andre mennesker. 


Ta kontakt med Heidi Bente Stokke, 
tlf 45258584 / epost: heidi.bente.stokke@selbu.kommune.no
 

Se mer om å bli støttekontakt her