Motorsagkurs for damer

Motorsagkurs for damer

Har du lyst til å bli dus med motorsag og få en innføring i bruk av motorsag? 

Bli med 22.april 2022 kl. 10.00 - 15.00 ved Ustanstjenna.

Påmelding innen 20. april til skogsjef Are Søreng  tlf 913 70 425 eller mail til  are.soreng@selbu.kommune.no

For mere informasjon

Motorsagkurs for damer (PDF, 136 kB)