Nå er trafikksikkerhetsplanen for Selbu ute på høring!

Nå er trafikksikkerhetsplanen for Selbu ute på høring!

Frist for å sende merknader til planforslaget er 17. juni 2022.

Se planforslaget her!