Nå kan du stanse hagerømlingene

Nå kan du stanse hagerømlingene

Mange flotte hageplanter sprer seg lett ut i skogen og til dyrkajord. Bli med på dugnad for å stanse spredningen av fremmede arter!

Kanskje du kan plukke en stor bukett lupiner og sette i en vase inne, før du kaster dem i restavfallet når de visner? Da har du gjort naturen og samfunnet en stor tjeneste, og samtidig pyntet spisebordet!

Når mange planter står i blomst på sommeren, og er lette å kjenne igjen, kan det være lurt å luke eller klippe av blomstene, før de danner frø som de sprer videre. Andre arter kan være vanskeligere å bekjempe, noe du kan lese mer om ved å trykke på knappen nedenfor. 

Du kan også registrere slike planter i Artsobservasjoner, slik at kommunen og fylkeskommunen får oversikt, og kan gjøre tiltak.

Det er viktig å begrense utbredelsen av fremmede arter tidlig, for det ventes at slike arter i fremtiden blir et økende samfunnsproblem og vil føre til store kostnader.

Selbu kommune har i flere år fått tilskudd via Statsforvalteren til tiltak mot fremmede arter som truer viktige og vernede naturtyper. Vi har engasjert Trøndelag Trefelling til å utføre arbeidet. Det gjøres også tiltak langs fylkesvegene, delvis i samarbeid med og delvis i regi av Fylkeskommunen.

 

Les mer på kommunens side om fremmede arter.