Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Klikk for stort bilde
 

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
For info om søknadsordningen og søknadsskjema, gå inn på 

 Gå til Bufdir her  for å søke