NAV melder om stenging av den midlertidige digitale kanalen

NAV melder om stenging av den midlertidige digitale kanalen

 Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer nå om at den midlertidige digitale kanalen for henvendelser til NAV-kontoret  for brukere av sosiale tjenester «Skriv til NAV/Ditt NAV» ikke vil være tilgjengelig etter 30.6.2020.