Ny Helse- og omsorgsplan

Ny Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan 2020-2028 ble vedtatt av kommunestyret den 19. oktober.

Planen beskriver hvilke strategier som skal brukes for å møte kommende omsorgsutfordringene og bidra til livskvalitet og mestring hos befolkningen i Selbu kommune.

Planen finner du her (PDF, 2 MB).