Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, PlanID 2018-000-1 - gbnr. 100/6

Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, PlanID 2018-000-1 - gbnr. 100/6

Høringsfristen settes til 29.10.19.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges planforslag om detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, gbnr. 100/6, PlanID 2018-000-1 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

I henhold til plan-og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges planforslag om detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt, gbnr. 100/6, PlanID 2018-000-1 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter 1.gangs behandling i det faste utvalget for plansaker den 27.08.19, sak PS 39/19.

 

Nedenfor følger relevante plandokumenter, saksframlegg og politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling i planutvalget 27.08.19.

 

Plankart planforslag Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert 27.01.2018.pdfPlankart planforslag Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert 27.01.2018.pdf

Reguleringsbestemmelser Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert  27.01.2018.pdfReguleringsbestemmelser Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert 27.01.2018.pdf

Planbeskrivelse Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert  27.01.2018.pdfPlanbeskrivelse Foss-Ola-bekken hyttefelt planforslag sist revidert 27.01.2018.pdf

VA-plan planforslag  Foss-Ola-Bekken hyttefelt sist revidert 18.06.19.pdfVA-plan planforslag Foss-Ola-Bekken hyttefelt sist revidert 18.06.19.pdf

saksframlegg 1.gangs behandling planforslag Foss-Ola-Bekken hyttefelt PlanID 2018-000-1.pdfsaksframlegg 1.gangs behandling planforslag Foss-Ola-Bekken hyttefelt PlanID 2018-000-1.pdf

politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling planforslag hyttefelt Foss-Ola-Bekken 27.08.19.pdfpolitisk protokoll ifm. 1.gangs behandling planforslag hyttefelt Foss-Ola-Bekken 27.08.19.pdf

 

Høringsuttalelse kan sendes elektronisk til postmottak@selbu.kommune.no eller sendes per post til Selbu kommune, avdeling Plan,areal, teknikk, 7580 Selbu.

 

Alternativt kan høringsuttalelse avgis her via elektronisk høringsskjema​