Økning i antall vaksinedoser i tiden fremover

Økning i antall vaksinedoser i tiden fremover

I uke 34 og 35 vil Selbu få mange flere vaksiner. Vi vil fortsette å vaksinere på torsdager, og det er fortsatt selvbooking via www.selbulegekontor.no
Booking gjøres tilgjengelig hver mandag morgen kl. 08.00.

Det vil være anledning til å booke seg for 1. dose for alle født fra 2003 og tidligere, og for 2. dose for alle der intervallet blir minimum 4 uker.
Vi får nå to typer av vaksiner:  Pfizer og Moderna. Pfizer og Moderna er svært like vaksiner, og bygger på samme teknologi. Det er helt trygt å få Moderna som 2. dose, dersom du har fått Pfizer som første dose. Begge vaksinene har vist seg å være effektive, og gir over 90% beskyttelse mot koronasykdom etter to doser. Vaksinene er også effektive mot Delta-varianten av viruset etter 2. dose. Det antas at en kombinasjon av disse vaksinene, vil gi en enda bedre beskyttelse enn om man tar 2 doser av samme vaksine, og kombinert vaksinering benyttes nå av flere land.