Oppdatert Covid-vaksine for de som skal ha oppfriskningsdose

Oppdatert Covid-vaksine for de som skal ha oppfriskningsdose

Den nye vaksinen er forsterket mot omikronviruset og vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas å være lik som de opprinnelige vaksinene.

Vaksinen vil bli tilgjengelig i slutten av september. 

Vi har fått informasjon fra FHI om at det kommer en oppdatert oppfriskningsvaksine mot omikron, for personer som skal ha oppfriskningsdose. 

Den oppdaterte vaksinen skal kun brukes ved oppfriskningsdose. Ved grunnvaksinering med dose 1 og 2, skal de opprinnelige vaksinene brukes.

Personer i de anbefalte målgruppene, 65 år og eldre, som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom, og trenger ikke ny dose med oppdatert vaksine nå. Bivirkninger for de oppdaterte vaksinen ser så langt ut til å være lik de opprinnelige vaksinene.

Vaksineringen gjennomføres som planlagt hver onsdag framover, på møterom ved helsestasjonen. 

Når den nye vaksinen er tilgjengelig, vil man kunne velge hvilken vaksine man ønsker.

Personer som ønsker å avvente vaksinering av oppfriskningsdose til ny vaksine er tilgjengelig, står selvsagt fritt til det.