Oppstart av reguleringsplan: Torsåsen hyttegrend

Oppstart av reguleringsplan: Torsåsen hyttegrend

Plan Arkitekter varsler om oppstart av arbeid med ny reguleringsplan for Torsåsen hyttegrend på Selbustrand. Tiltakshaver er Granby AS. Frist for innspill er 24.juli 2022.