Pressemelding om oppstart av nytt barnehage- og skoleår

Pressemelding om oppstart av nytt barnehage- og skoleår

Våre barnehager og skoler har planlagt oppstart med en rekke tiltak som skal begrense smitte.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke tiltak som gjelder for barnehagene og skolene for de ulike nivåene.  Hvis smittesituasjonen endrer seg vil barnehagene og skolene justere rutinene.  Alle barnehagene og skolene har lagt planer for hvordan de skal drifte på grønt, gult og rødt nivå.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/.  Her kan du lese mer om nivåinndelingen. 

Vi har planlagt oppstart på gult nivå og det betyr at alle barna på en avdeling i barnehagen kan være samlet og at klassen kan være samlet i skolehverdagen.  Uteområdet vil bli delt opp for å skille gruppene fra hverandre og barna i barnehagen vil ha faste ansatte for sin gruppe.

De som jobber i barnehagen vil unngå håndhilsning og klemming voksne imellom, og elever og lærere i skolen må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Det skal være trygt for barn å gå i barnehagen og i skolen og vi skal sørge for at barn og elever har et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.  Alle som jobber i barnehagene og skolene skal følge med på at barna og elevene har det bra.

I perioden framover vil vi være ekstra nøye på å sikre et godt smittevern og vi vil være spesielt opptatt av:

• Ingen skal møte i barnehagen, på skolen eller SFO hvis de har sykdom eller symptom som kan være Covid-19

• Vask hender og følg opp barn og elever slik at de lærer gode rutiner for håndvask

• Vask hendene før du kommer i barnehagen og på skolen

• God håndhygiene og godt renhold er viktig i barnehagen og på skolen

Vi ønsker å ha oversikt over hvem som er inne i skolens bygninger, så om du har behov for å komme inn på skolen så vil vi at du tar kontakt med en ansatt som vil legge til rette for å hjelpe deg.

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen.  Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder enmeter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.  Når skoledagen er ferdig gjelder avstandsreglene også for barn.

Vi gleder oss til et nytt barnehage- og skoleår!