Revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Kommunen ønsker innspill til arbeidet med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Neavassdraget. Frist for å sende innspill er 31.01.2022.

Selbu kommune har startet arbeidet med å utarbeide krav til vilkårsrevisjon for Neavassdraget. 

Vilkårsrevisjonen handler om å forbedre miljøforholdene i vassdraget, sett i sammenheng med at Neavassdraget er påvirket av kraftproduksjon. I Tydal ble det den 22.09.21 arrangert et møte der relevant informasjon om revisjonen ble gitt. Trykk på lenken under for å lese mer om informasjonen som ble gitt i møtet.

Informasjon fra folkemøte i Tydal 22.09.2021

Kommunen ønsker flest mulig innspill fra eksterne interesser i forbindelse med vilkårsrevisjonen.

Ønsker du å sende innspill?
Innspillene sendes pr. e-post til postmottak@selbu.kommune.no eller skriftlig til Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu (merk oversendelsen med Innspill til revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget).

Fristen for å sende inn innspill er 31.01.2022.

PDF-fil fra informasjonsmøte Selbu (PDF, 275 kB)