Reviderte rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune er vedtatt - Klagefrist 23.04.2021

Reviderte rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune er vedtatt - Klagefrist 23.04.2021

Kommunestyret i Selbu kommune vedtok 01.03.2021 (sak 3/21) reviderte rekreasjonsløyper for snøscooter. Klagefrist settes til 23.04.2021.

Gå til saken