Selbu kommune endrer utsendelse av kommunale avgifter til 4 ganger årlig.

Selbu kommune endrer utsendelse av kommunale avgifter til 4 ganger årlig.

Andre halvår 2020 blir delt i 2 terminer med forfall 20 august og 20 november. Feieavg betales 1 gang for året, forfall august. Dette til orientering for kunder tilknyttet kommunalt vannverk/avløp og feiing.