Selbu Kommune har behov for flere støttekontakter

Selbu Kommune har behov for flere støttekontakter

Kan du tenke deg å være støttekontakt?
Som støttekontakt får du mulighet til å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. 

Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. 

 

Krav til søker 

Fortrinns fylt 18 år. Du må fremlegge politiattest 

Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker.

Interessert? Kontakt:
Heidi Bente Stokke, tlf 45258584
e-post: heidi.bente.stokke@selbu.kommune.no​