Selbu legekontor - Selbu kommune

Selbu legekontor

Selbu legekontor

Det kan enkelte dager nå fremover være ventetid på telefonen i tidsrommet 12:30 - 13:30. Dette på grunn av økt mengde testing for Covid-19.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.