Sesongavslutning snøscooter Selbu

Sesongavslutning snøscooter Selbu

Klikk for stort bilde 
Grunnet mye snø er sesongavslutningen for snøscooter utvidet til og med 5. mai for områder utenom kalvingsland for rein. En skal holde avstand fra kalvingsområdene, der sesongavslutningen er 1. mai (rødt i kartet).

Datoene for sesongavslutning gjelder:

Transport med snøscooter etter nasjonal forskrift § 5, følgende bokstaver:
a) leiekjøring
b) kjøring med legeattest/parkeringsbevis
c) nyttekjøring
d) kjøring i utmarksnæring for fastboende
e) transport av ved til hytte fra hogst på egen teig
f) gruppeturer har sesongslutt 1. mai etter kommunens retningslinjer

Det gjelder også nasjonal forskrift § 3, følgende bokstav:
d) byggetillatelse

Øvrig kjøring med direktehjemmel etter § 3, som preparering av skiløyper, kjøring for drift av turistanlegg og vitenskapelige undersøkelser, kan uten søknad foregå på snødekt mark også etter 1. mai. Omfattende ny kjøring med direktehjemmel skal likevel alltid meldes til kommunen for en vurdering etter motorferdsellovens § 8 (hensyn til naturmiljø og mennesker).

Endringen gjelder ikke verneområder eller nasjonalparken, som har egne sluttdatoer. Rekreasjonsløypa for snøscooter stenger 5. mai, som normalt.

Viser til kommunens nettsider for mer informasjon om motorferdsel i utmark.