Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Selbu kommune - Aktuelt - Tillatt med bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt
Hopp til hovedinnhold

Tillatt med bruk av kunstig lys ved ettersøk av påskutt hjortevilt

 Lov om jakt og fangst (viltloven) ble endret 1.juni 2014. Det er nå tillatt å bruke kunstig lys til - ettersøk av påskutt hjortevilt. Men det er meldingsplikt.

Meldingsplikt
Før kunstig lys benyttes skal jegeren varsle kommune, jaktrettshaver og politi, og jegeren har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig.
 
Dersom varslingen i vesentlig grad vil forsinke ettersøket kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk.
 
Det enkleste for jegerne er å sende en SMS eller e-post til oppgitt telefonnummer eller e-postadresse, derfor må slike opprettes og informeres om før jakta starter. Politiet nås hele døgnet ved å kontakte vaktsentralene. Ikke benytte 112 .
 
En melding om at kunstig lys vil bli benyttet bør som minimum inneholde opplysning om jaktområde og hvem jegeren erl. Ellers bør det være opp til den enkelte mottaker å definere
hvilke opplysninger de krever.
 
Når starter et ettersøk?
I forarbeidene til lovendringen heter det at; Med ettersøk menes søket som finner sted dersom man ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet.
 
Etter at hjortevilt er påskutt vil det som oftest gi to resultater, dyret dør eller dyret blir skadeskutt. Er skuddet dødelig, dvs, skuddet har gått gjennom vitale organer som lunger, hjerte eller ryggraden, kan dyret falle om på skuddplassen eller det kan løpe ut.
Fluktavstanden for dyr som er dødelig såret varierer, men som hovedregel ligger de døde innenfor en gitt avstand. Avstanden kan variere fra noen få til et par hundre meter. Det å finne igjen dyr som er dødelig såret er ikke definert som ettersøk.
 
Dårlige skudd gir skadeskyting og skadeskutt vilt kan tilbakelegge store avstander før de blir gjenfunnet. I slike tilfeller vil dyret ikke ligge dødt innenfor den avstanden et dødelig vilt gjenfinnes og da snakker vi om ettersøk.
 
Jegerne må først undersøke skuddplassen uten bruk av lys, med tanke på å finne indikasjon på om dyret er dødelig såret. Det må også letes langs fluktretningen med tanke på å finne dyret dødt. Når dette er gjennomført på en tilfredsstillende måte og dyret ikke lar seg finne innenfor den avstanden et dødelig såret dyr forventes å ligge, vil det være snakk om skadeskyting og et ettersøk kan starte.
 
Gi melding
Har jegeren konstatert at det påskutte dyret har beveget seg utover avstanden et dødelig skadd dyr forventes å tilbakelegge, skal det gis beskjed til politi, rettighetshaver og kommune om at ettersøk med bruk av lys starter. En enkel måte å gjøre dette på er å sende en SMS til et oppgitt mobilnummer. Når dette er gjort kan kunstig lys tas i bruk for å undersøke skuddplassen og likeså følge dyret.
 

Vanskelig å gi melding —manglende mobildekning
Den nye bestemmelsen gir også mulighet for at hvis det er vanskelig å gi melding og det vil forsinke ettersøket vesentlig, kan melding gis umiddelbart etter avsluttet søk. Det som kan vanskeliggjøre å gi melding er manglende mobildekning i det området jakten
foregår.


Disse skal ha melding: 

Oppdatert: 10.09.2014 12:30
Aktuelle sider
 
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: Vinter: 08.00 - 15.30 / Sommer: 08.00 - 15.00 (Skifter:16.mai / 15.september) | Nettstedskart
Selbu Kommune
Gjelbakken 15, 7580 Selbu. Telefon: 73816700. E-post: postmottak@selbu.kommune.no Org.nr: 971197609. Følg oss på Facebook Facebook