Snøscooter: Søk om å kjøre snøscooter til hytta eller setervollen

Snøscooter: Søk om å kjøre snøscooter til hytta eller setervollen

Du kan nå søke om å kjøre snøscooter til noen (ikke alle) hytter og setervoller ved Hersjøen, Rensjøen, Høgda og Krossådalen. Vi har laget et nytt og enklere søknadsskjema, som gjør at du får tillatelsen umiddelbart. 

Det forutsetter at hytta eller setervollen er innenfor strek tegnet i kart. Flere områder kommer!

Snøscooter - Klikk for stort bilde

 

Kan du søke nå? Sjekk kartet selv.


VIKTIG:
Feil bruk av søknadsskjemaet gir ugyldig tillatelse, og du risikerer å måtte betale gebyr ved kontroll. Hytta/setervollen må ligge innenfor streken tegnet i kartet for ditt kjøreområde. All kjøring skal skje innenfor slike kjøreområder, og langs etablerte løyper der de finnes.

Dette gjelder i første omgang kun vanlig "hyttekjøring" til deler av områdene du ser i listen nedenfor. Det vil si transport av bagasje og utstyr til hytta.

 

Motorferdsel - Kart kjøreområder og naturmangfoldvurderinger

 

Trykk på denne knappen hvis din kjørerute er innenfor streken i et av kartene ovenfor:

 

Motorferdsel i utmark 

 

Har du hytte andre steder?

Fortvil ikke, flere kjøreområder kommer fortløpende! Flest mulig skal få behandlet sin søknad lynraskt.

Kjøreområder lages for områder med flere hytter som kan behandles helt likt. Det tar noe tid å forberede dette, men du vil få svar raskere på denne måten, enn om alle ville blitt manuelt behandlet. Sist kommunen behandlet alle dispensasjonene ble vi ferdige i april, og vi håper å bli ferdig raskere enn dette nå.

Hvis du ikke kan søke enda, og du allerede har en tillatelse som gjelder ut 2022, har denne fått forlenget gyldighet, og varer til den 28.2.2023. Kontrollerende myndighet (SNO) er varslet om dette.

 

Har du en spesiell søknad, eller skal kjøre utenfor allfarvei?

Vi vil snart også åpne for å søke om kjøring til andre steder, og andre typer søknader. Også her jobber vi med å automatisere saksbehandlingen mest mulig, men det er nødvendig med noe manuell behandling.