Søk om motorferdsel i utmark

Søk om motorferdsel i utmark

Nå kan du søke om motorferdsel i utmark. Dersom du ønsker søknaden behandlet innen nyttår, er fristen 1. november.

Det viktig at du leser der som er relevant for deg i kommunens veiledning, før du sender inn søknadsskjemaet.

Viktig:

Dersom du allerede har en gyldig tillatelse, behøver du ikke søke nå. (Utløpsdato finner du øverst til høyre på din tillatelse, og nesten alle tillatelser gitt fra 2017 utgår den 31.12.2022.)

 

Veiledning, flere søknadsfrister og søknadsskjemaet finner du her:

Motorferdsel i utmark

Søknadsskjemaet er oppdatert i tråd med kommunens lokale retningslinjer vedtatt av kommunestyret den 01.03.2021.