Søk om motorferdsel i utmark

Søk om motorferdsel i utmark

Nå kan du søke om motorferdsel i utmark. Dersom du ønsker søknaden behandlet innen nyttår, er fristen for å søke utsatt til 25. november 2020 (fra vanlige 15. november).

Det viktig at du leser der som er relevant for deg i kommunens veiledning, før du sender inn søknadsskjemaet.

Viktig:

Dersom du allerede har en gyldig tillatelse, behøver du ikke søke på nytt som følge av endringene. Endringene i lovverket og retningslinjene gjelder også deg. (Utløpsdato står øverst til høyre på din tillatelse, og nesten alle tillatelser gitt fra 2017 utgår 31.12.2022.)

 

Veiledning og søknadsskjemaet finner du her:

Motorferdsel i utmark

Søknadsskjemaet er oppdatert i tråd med at Stortinget 01.10.2020 endret lovverket om motorferdsel i utmark, og kommunen vedtok nye lokale retningslinjer den 05.11.2020.