Søknad om barnehageplass fra 15.08.2023

Søknad om barnehageplass fra 15.08.2023

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside med søknadsfrist 01.03.23.

Vi gjør oppmerksom på at Selbu kommune kun har ett hovedopptak for barnehagene. Alle barn som har rett til barnehageplass, får tildelt plass i perioden august-november.

Barn uten rett til plass, men som fyller ett år i løpet av barnehageåret bes også søke ved hovedopptak. Da vil det være lettere å skaffe nødvendig kapasitet for barnehageplasser fra for eksempel januar. Ønsket oppstartsdato legges inn som kommentar i søknadsskjemaet.

Informasjon om hvordan du søker og vedtekter finner du her