Søknad om tilskudd fra Selbu Kommunes Næringsfond og tilskudd til nydyrking

Søknad om tilskudd fra Selbu Kommunes Næringsfond og tilskudd til nydyrking

Søknad om tilskudd fra næringsfondet til primærnæringsformål (landbruk, skogbruk).

Beskrivelse av prosjekt, med kostnadsoverslag sendes postmottak@selbu.kommune.no

Ta kontakt med Selbu Kommune, landbrukskontoret for nærmere informasjon.

Søknadsfrist 1.april 2021.

 

Søknad om tilskudd til nydyrking.

Søknad sendes postmottak@selbu.kommune.no

Søknad skal inneholde, bekrivelse av prosjekt, kart, kostnadsoverslag, saksreferanse til godkjent plan for nydyrking

Søknadsfrist 1.april 2021.