Søknadsportalen for Drømmestipendet 2021 er nå åpen!

Søknadsportalen for Drømmestipendet 2021 er nå åpen!

Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000kr.

Hvem kan søke? Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og senest 31. desember 2002.

Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Du benytter en egen søknadsportal. Denne åpner 1. oktober 2020. For å søke må du oppgi oppvekstkommune din, det vil si kommunen du hadde mest med å gjøre fram til du fylte 16 år.

https://www.drommestipendet.no/for-sokere/