Sprengarbeider

Sprengarbeider

I forbindelse med bygging av ny Selbu ungdomsskole blir det utført sprengningsarbeid.

Sprengningstidspunkt hverdager ca kl. 09.00, og ca kl. 13.00. Sprenging varsles med 3 minutters sirene.