Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2024

Søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal

Mer informasjon finner dere på tilskuddsordningenes nettside HER
Søknadsfristen er fredag 3. november 2023

For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med Tove.Storhaug@selbu.kommune.no