Tømming av Selbu ungdomsskole

Tømming av Selbu ungdomsskole

Selbu kommune annonserte tidligere at lag og organisasjoner i Selbu kunne melde sin interesse i å påta seg oppgaven med å tømme Selbu ungdomsskole for løst inventar før den skal rives.

Det er nå foretatt loddtrekning på hvem som blir valgt til oppgaven.

Av 7 kvalifiserte lag/organisasjoner ble følgende trukket ut.

• Selbu i.l ski

• Selburosa 4 H

• Tømra og omegn velforening.

Selbu kommune vil takke alle for utvist interesse for oppdraget.