Trygghetsuka

Trygghetsuka

Som et ledd i arbeidet med handlingsplan Vold i nære relasjoner, arrangeres Trygghetsuka i uke 48. 
På grunn av covid-19 er programmet lagt opp til at mye kan følges digitalt.
Målet er å øke kompetansen om Vold i nære relasjoner til alle i kommunen.

2020_Program Trygghetsuka (PDF, 287 kB)