VærMed - Stort folkehelseprosjekt

VærMed - Stort folkehelseprosjekt

Vi håper at ditt lag eller din organisasjon vil være med på VærMed-laget og svare på noen spørsmål, slik at så mange som mulig kan få vite at aktiviteten finnes. Vi samler all informasjonen i en nettportal. Da blir det enklere for alle å finne fram til sin drømmeaktivitet.

I hele Værnesregionen øker andelen barn og unge med psykiske helseutfordringer. VærMed handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en aktivitet de liker i uka. Dette er fordi deltakelse i lag og organisasjoner gir tilhørighet og mestring, som bidrar til god psykisk helse og livskvalitet. Siden dette gjelder for alle aldre ønsker vi å samle informasjon om tilbud og aktiviteter for hele befolkningen.

Kriterier:
Fritidsaktivitetene må være faste og skje jevnlig (ikke enkeltarrangement). Hvis dere tilbyr flere aktiviteter må hver aktivitet sendes inn separat (eks et idrettslag som tilbyr både handball, fotball og langrenn).

Det er ingen utgifter for lag/organisasjoner/ foreninger med å være med.

 

Klikk her for lenke til kartleggingsskjema

 

Takk for at dere stiller opp!

Ta kontakt om dere lurer på noe!

 

Hilsen prosjektgruppa i VærMed,

Eva Eilertsen, Meråker (96944272)

Kari Christensen, Stjørdal (93400885)

Astrid Gullesen, Frosta (99168001)

Siri Bones, Stjørdal (93008974)

Tove Storhaug, Selbu og Tydal (95788063)

Kari Jørgensen, Værnesregionen (97985202)