Varsel om ekstremvær

Varsel om ekstremvær

NB! Det meldes nå om ekstremt mye regn, rødt nivå (MET) Ekstremværet har fått navnet Gyda. Det er fare for flom og jordskred o.l.
Per nå er gjelder varslet fra 12.01.2022 14:00 til 13.01.2022 20:00

VARSOM.NO skriver: Fare for overvann i tettbygde områder. Se Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager. Bygninger/strukturer kan kollapse som følge av nedbøren. Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm. Fare for lengre strømbrudd, så vær forberedt på dette. www.varsom.no for mer informasjon.

Vakttelefon Veg, vann, avløp i Selbu kommune: tel. 97559780.
Gjelder det fylkesveg eller riksveg, ring Statens vegvesen på telefon 175.