Varsel om oppstart av reguleringsplan for Selbu Sentrum Sør

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Selbu Sentrum Sør

Forslagsstiller Pir II varsler om oppstart av Selbu Sentrum Sør på vegne av Granby Næring AS.

Klikk her for mer informasjon