VARSEL OM STENGING

VARSEL OM STENGING

Det varsles herved om at Innbygda bru ("Gamle Garberg bru" beliggende ved Avelsgård/Innbygda barnehage) vil bli stengt for all trafikk fra uke 32 (3.august) og i ca. 2 mnd fremover på grunn av rehabilitering. Tiltaket vil bli skiltet. Trafikken forøvrig forventes å kunne gå som normalt på begge sider av elva.

For spørsmål kan kontaktes Selbu kommune, Jostein Moslet, tlf. 975 59 762