Varsel om STOR snøskredfare for Trøndelag

Varsel om STOR snøskredfare for Trøndelag

Snøskredvarslingen, NVE varsler om at det onsdag 05.02.2020 (og torsdag) ventes STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Trøndelag (region Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag)

Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer.

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.